Personligt Hybridtest är ett helt nytt sätt att provköra – där du får du ta del av hybridens särskilda körkänsla, samtidigt som du får unik och objektiv data från din just din provkörning.

Sedan september 2015 har vi erbjudit Personligt Hybridtest hos våra återförsäljare. De sammanlagda värdena visar att mer än 50% av sträckan körs på ren eldrift, vilket leder till lägre förbrukning och minimala utsläpp.

Klara, färdiga, provkörning

Personligt Hybridtest bygger på en modul som är installerad i bilen och samlar information från din provkörningsrutt. Testet görs i samarbete med Driveco, vilket gör att du får objektiv data på bland annat koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och hur stor del av sträckan du körde på eldrift.

Dela med dig av din hybridupplevelse

När du har provkört din hybrid får du ett diplom med all data från ditt personliga hybridtest. Varför inte dela med dig av resultatet till en vän eller någon där hemma?